Projektet “Den Danske Vildlaks”

Den Danske Vildlaks er et støtteprojekt, der i fremtiden har til hensigt at støtte vildlaks i Danmark, gennem formidling af laksens historie og livsvilkår i Danmark gennem de seneste 150 år.
Dokumentar:
Denne formidling gives til kende i en dokumentarfilm der tager udgangspunkt i forskningens resultater, de politiske tiltag og laksens biologi, samt hvad laks, som fiskeart har betydet og betyder for lystfiskerturismen i Danmark, og for udefrakommende turister. Den omhandler blandt andet, historien om laksen som truet fiskeart i Danmark og hvordan man har fundet frem til de oprindelige laksestammer. Hertil om det utroligt store arbejde, som frivillige hænder igennem tiden har bidraget med for at få en laksebestand i Danmark, og om dannelsen af et center for vildlaks for at kunne lave kontrollerede udsætninger der tog udgangspunkt i oprindelige danske laks. Herudover om det store forskningsarbejde fra blandt andre DTU Aqua, og om hvordan tilstanden for laks er nu, og om hvordan fremtiden ser ud. Herunder beskrives kort den politiske forvaltning for laks. Og som en rød tråd igennem hele filmen følges to lystfiskere i jagten på drømmelaksen.
Indberetning:
Udover denne laves der en mobilapplikation som skal hjælpe laksefiskere til at indberette laks, de har fanget i åen. App’en skal GPS styres på et offline landekort, så der altid er adgang til indberetning. De indberettede laks kommer forskningen til gode, da der er indberetningspligt for lystfiskerfangede laks i Danmark. Formålet med App’en er at opsamle nogle af de fisk, som ellers ville gå tabt i det nuværende indberetningssystem. Det er meningen at App’en samtidigt skal gøre alle laksefiskere lovpligtige, idet App’en sørger for at spørge brugeren om han/hun har fisketegn. Fisketegnsnummeret vil herefter kunne bruges som login til App’en, så lystfiskeren med god samvittighed kan fiske i de danske lakseåer.
Reklamer

Formål med projektet

Formålet med filmen er at oplyse lystfiskere, almene borgere og skoleelever om at der er vilde laks i Danmark, og at laks indgår som art i vores naturarv. Dokumentarfilmen udgives som DVD og som e-film. Det er meningen at halvdelen af overskuddet fra salg af filmen skal doneres til ophjælpning af laksebestande i fremtiden. Den anden halvdel tilfalder projektet, og lignende projekter i fremtiden.
Herudover består Den Danske Vildlaks som projekt af en mobilapplikation der skal hjælpe laksefiskere med at indberette laks til forskningsbrug og som direkte opfylder en ”lakseplads” på de offentlige laksekvoter.

Forskning om laks

Med udgangspunkt i forskningen omkring danske vildlaks, har vi allieret os med DTU Aqua, da DTU Aqua er førende indenfor den akvatiske forskning i Danmark.
Vi vil i filmen tage udgangspunkt i at beskrive den danske vilde laks’s biologi ud fra de stammer de udgår fra. I filmen beskrives det hvad en laksestamme er for en størrelse og hvilken betydning dette har for det enkelte vandløb, samt for dens migration. Der tages også udgangspunkt i DNA-metoderne der har belyst hvordan man kender forskel på de forskellige stammer, og hvad der er blevet udrettet ved mærkningsundersøgelser. I filmen er der planlagt interview med både Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua for en letforståelig og samlet udbedring af hvad man har gjort for at få laksen tilbage til de danske lakseåer.
Sidst men ikke mindst, vil vi i filmen forsøge at komme ind på hvad en laksekvote er for en størrelse, og hvorfor man har laksekvoter i de danske åer og hvor man som laksefisker kan finde informationer om de danske laksekvoter.

Om os

Poul Kusk og Lewis Bardt vil kreere en film, som har manglet i den danske liste over naturdokumentarer. De er begge vokset op blandt naturens glæder og de føler også passion, for at kunne vise fremtidige generationer, samt turister, hvor smuk og bevaringsværdig naturen er i Danmark!
Poul er fremtidig biolog med stor passion for formidling af natur til befolkningen og initiator af projektet Den Danske Vildlaks; og Lewis er e-konceptudvikler og natur- og kulturformidler med fokus på oplevelsesøkonomi, service design og kommunikation. Poul har lige afsluttet første del af sin biologiuddannelse på Aalborg Universitet. Udover dette er han uddannet indenfor turisme. Med en bacheloruddannelse i biologi og en uddannelse i turisme er Poul velrustet til at kunne idégenerere, udforme og færdiggøre et projekt som Den Danske Vildlaks.
Idéen til projektet – Den Danske Vildlaks, fik Poul i forbindelse med en frivillig praktik på Danmarks Center for Vildlaks, Randers. Han har sidenhen allieret sig med Lewis, for at gøre projektet bredere, og for at få en interaktiv vinkel på projektet. Som uddannet i oplevelsesøkonomien og i udvikling af koncepter har Lewis en kreativ indgangsvinkel og kan bidrage med at vurdere behov, foretage analyser og evalueringer, udarbejde materialer og gennemføre strategiske indhold.
Filmen skal ifølge Poul, rumme alle aspekter og vise et nøgternt og objektivt billede af naturen, så beskueren selv kan danne sin holdning. Han håber dog på, at så mange som muligt viser interesse for projektets film og app, og at disse to virkemidler kan være med til at videregive meget vigtige oplysninger om vores naturarv, og hvorfor vi skal beskytte den biodiversitet, der findes i det danske landskab.